PCC 7500

Oorspronkelijk 99 trams, genummerd 7500 tot 7598. Geleverd vanaf 1972 (prototype in 1962). Vandaag maakt enkel dit prototype (bijnaam Caroline) deel uit van deze serie. De rest is omgebouwd tot tweerichtingstrams van het type 7700. Meer informatie: geschiedenis van de PCC-trams.

99 trams à l'origine, numérotés 7500 à 7598. Livrés à partir de 1972 (prototype en 1962). Aujourd'hui, seulement ce prototype (surnommé Caroline) fait partie de cette serie. Les autres ont été transformés en trams bidirectionnels du type 7700. Plus d'infos: histoire des trams PCC.

Lijnen - lignes:

(tijdens de week - pendant la semaine)


7500, 39 Montgomery, Trammuseum - Musée du Tram


7500, 39 Montgomery, Trammuseum - Musée du Tram

 

Naar - vers: archief - mivbreiziger.be - blog